Melden mann flirt Solarni systemy online dating

Jádro hvězdy se změní, v závislosti na její původní hmostnosti, na bílého trpaslíka, neutronovou hvězdu nebo černou díru.Systémy, které se skládají ze dvou či více gravitačně svázaných hvězd, jsou označovány jako dvounásobné, respektive vícenásobné.We would personally like to thank all of the website template designers and developers for all of their hard work in creating these free website templates.

Elektromagnetické záření hvězd pokrývá celé elektromagnetické spektrum, od nejdelších vlnových délek rádiových vln, přes infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové záření, po nejkratší rentgenové a gama záření. Astronomové dokáží pomocí spektra hvězdy určit její povrchovou teplotu, metalicitu a rychlost rotace.Pokud je známa vzdálenost hvězdy, tak se dá určit i svítivost a na základě hvězdných modelů lze odhadnout hmotnost, poloměr, povrchovou gravitaci a dobu rotace.Před koncem života mohou hvězdy obsahovat degenerovanou hmotu.Astronomové zjišťují hmotnost, věk, metalicitu (chemické složení) a mnohé další vlastnosti pomocí pozorování pohybu hvězdy vesmírem, svítivosti a analýzou jejího záření.Ta uvolňuje energii, která prochází vnitřkem hvězdy a je vyzářena do vnějšího prostoru.

Poté, je-li hvězda, která vyčerpala zásoby vodíku, dostatečně hmotná, vznikají ve hvězdě chemické prvky těžší než helium.Graf porovnávající teplotu hvězd s jejich svítivostí, známý jako Hertzsprungův-Russellův diagram, umožňuje zjistit věk a stav vývoje hvězdy.Hvězda začíná jako kolabující mrak materiálu složený hlavně z vodíku, hélia a stopových množství těžších prvků.Ve hvězdách je soustředěna většina viditelné hmoty vesmíru.Nejbližší hvězdou k Zemi je Slunce, které je zdrojem většiny energie naší planety.Při vhodných atmosférických podmínkách jsou v noci ze Země viditelné i jiné hvězdy.